Vyjádření k současné situaci v Diakonii Valašské Meziříčí

21. října 2020

Vážení klienti, rodinní příslušníci, kolegové, přátelé a spolupracovníci Diakonie Valašské Meziříčí,

přesto, že máme od jarních měsíců zavedena veškerá platná protiepidemiologická opatření, od začátku měsíce října se nákaza COVID-19 nevyhla také našim pracovníkům. Několik pracovníků se s onemocněním léčí, část byla v kontaktu s nemocnými a jsou nyní v karanténě. Kromě těchto pracovníků je také část dlouhodobě nemocných pro jiná onemocnění. Všichni pracovníci, u kterých se objeví zdravotní potíže, zůstávají v preventivní karanténě. Díky této situaci nám nyní chybí ve službách 30 zaměstnanců. Nedostatek personálu se snažíme nahradit brigádníky, studenty s nařízenou pracovní povinností a dobrovolníky, abychom byli schopni zajistit péči o naše klienty.

Vyjádření k současné situaci v Diakonii Valašské Meziříčí
21. října 2020 - Vyjádření k současné situaci v Diakonii Valašské Meziříčí

V současné době nemáme nákazu COVID-19 v žádném z našich pobytových zařízení a o všechny klienty a pacienty je postaráno. Na základě zkušeností z jarní vlny, jsme se předzásobili ochrannými pomůckami a prostředky a nastavili ve všech službách preventivní postupy před šířením nákazy COVID-19.

Od 1. října platí v pobytových službách zákaz návštěv a zákaz vycházení klientů mimo areál, výjimky u terminálně nemocných povoluje pouze lékař hospice a vedoucí domova se zvláštním režimem. Dodržujeme všechna nařízení vlády, naši klienti jsou v pravidelné lékařské péči našich lékařů a jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí.

Náročnější situace je v terénních službách, kde se naši pracovníci dostávají do většího rizika a kontaktu s nakaženými osobami. Nejvíce pracovníků nám chybí v pečovatelské službě a službách domácí péče. Proto v těchto službách v souladu s usnesením vlády z 12.10.2020 po dobu nouzového stavu poskytujeme pouze služby v nezbytné míře s tím, že jak pracovníci, tak klienti musí používat ochranné prostředky dýchacích cest. Zároveň se obracíme na všechny klienty, osoby blízké a žadatele, aby nás neprodleně informovali o výskytu příznaků nemoci, nařízené karanténě, či zjištěné nemoci COVID-19.

Děkuji veškerému personálu v přímé péči i technickým pracovníků za jejich nasazení a obětavost. Vážím si všech svých spolupracovníků a věřím, že tuto náročnou situaci společně zvládneme.

Děkuji také vám všem, kteří nás v této nelehké době podporujete, ať už materiální nebo dobrovolnou pomocí.

Budeme vás nadále informovat o aktuální situaci v našich službách.

Mgr. Květoslava Othová,
ředitelka Diakonie Valašské Meziříčí

 

Pomozte chránit před nákazou COVID-19