Výlet do Bystřice pod Hostýnem

31. května 2017

Začátkem května trávili klienti Chráněného bydlení Johannes dovolenou v nedaleké Bystřici pod Hostýnem ve vile Sola Gratia – Diakonie ČCE. Jak se jim pobyt vydařil?

Logo OPZ barevné

Výlet do Bystřice pod Hostýnem
31. května 2017 - Výlet do Bystřice pod Hostýnem

"Jelikož nám první den nepřálo počasí, tak jsme se v dopoledních hodinách ubytovali, poobědvali a po dlouhé cestě odpočinuli. Odpoledne jsme se vydali na procházku do nedaleké Bystřice pod Hostýnem s cílem ochutnat místní zákusky,"vzpomíná s úsměvem vedoucí chráněného bydlení Bc. Alena Rušarová. "Druhý den jsme se po obědě vypravili na výlet do zámku a zámecké zahrady v Holešově. Počasí nám přálo, na náměstí jsme si koupili zmrzlinu a plní dojmů jsme vyrazili na cestu zpět na Sola Gratia.Třetí den bylo tak krásné počasí, proto jsme se rozhodli, že pojedeme na výlet do Kroměříže. V podzámecké zahradě nás čekalo příjemné překvapení, natáčel se tam film Marie Terezie. Herci v dobových kostýmech nás velmi zaujali. Čtvrtý den jsme se již chystali na odjezd zpět do Valašského Meziříčí, plni zážitků a krásných dojmů."

Pobyt v Bystřici jsme mohli uskutečnit díky finančnímu daru z Ředitelství Diakonie ČCE a také díky ochotě opatrovníků a zaměstnanců Chráněného bydlení Johannes. Z daru Ředitelství Diakonie byly uhrazeny veškeré náklady na pobyt a cestu. Za umožnění tohoto pobytu velmi děkujeme, přinesl mnoho radosti.