Workshop Tréninkového pracoviště Matteo

30. května 2019

Posláním programu Tréninkového pracoviště Matteo je zvýšení míry zaměstnanosti u znevýhodněných a zdravotně postižených osob, které díky absolvování přípravných programů získají zaměstnání na volném či chráněném trhu práce.

Workshop Tréninkového pracoviště Matteo
30. května 2019 - Workshop Tréninkového pracoviště Matteo

Ve čtvrtek 30.5.2019 připravilo tréninkové pracoviště Matteo workshop při příležitosti ukončení projektu: "Jsem připraven a těším se! CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007154."

Společně zhodnotili práci v projektu se spolupracujícími organizacemi a představili zkušenosti se zaměstnáváním cílové skupiny. Také představili projekt nový, který bude na Matteo navazovat. Nechyběl ani popis a ukázka výroby pralinek.

IMG_0860   IMG_0858   IMG_08531   IMG_0855

Tréninkové pracoviště MATEO je financováno z Evropského sociálního fondu. Anotace projektu ZDE.
Realizace přípravných programů se uskutečňuje v rámci projektu "Jsem připraven a teším se!" registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007154

Logo OPZ barevné

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb