Zahradní slavnost

21. června 2017

Uteklo to jako voda a Chráněné bydlení Johaness – Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí oslavilo druhé výročí svého otevření. 

Logo OPZ barevné

Zahradní slavnost
21. června 2017 - Zahradní slavnost

Chráněné bydlení vzniklo v roce 2015 jako nový domov pro osoby s mentálním postižením. Na tuto počest jsme uspořádali zahradní slavnost, pozvali jsme všechny kamarády, známé, sousedy a veřejnost. Dokonce za námi přijeli i kamarádi z Chráněného bydlení ze Zubří a z Rožnova pod Radhoštěm.

Savnost zahájila úvodním slovem paní ředitelka Mgr. Zdislava Odstrčilová společně s panem farářem Mgr. Danielem Hellerem. Pro hosty jsme s klienty chráněného bydlení nachystali spoustu dobrého jídla, opekli jsme si špekáčky a ugrilovali maso. Oslava proběhla v přátelském duchu a teď nám nezbývá nic jiného než se těšit na příští rok a na další zahradní slavnost.  

Děkujeme všem přátelům, pracovníkům, sponzorům za pomoc a podporu, díky které můžeme nabízet kvalitní domov pro lidi s postižením.