Zlínský kraj podpořil sociálně zdravotní aktivity v Diakonii Valašské Meziříčí

13. srpna 2020

Zlínský kraj poskytl naší organizaci pro rok 2020 dotaci z Programu SOC01_20 Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit na dva naše projekty. Díky této podpoře můžeme našim klientům v letošním roce pravidelně nabízet canisterapii a fyzioterapii.

Zlínský kraj podpořil sociálně zdravotní aktivity v Diakonii Valašské Meziříčí
13. srpna 2020 - Zlínský kraj podpořil sociálně zdravotní aktivity v Diakonii Valašské Meziříčí

První projekt „Psí pomoc klientům Diakonie Valašské Meziříčí“ podpořil Zlínský kraj částkou 32.000 Kč. Tato podpora umožňuje nabízet klientům sociálních služeb domova se zvláštním režimem, odlehčovacích služeb a služeb denního stacionáře pravidelný kontakt se speciálně vycvičeným psem. Tyto pravidelné programy aktivizují naše klienty v oblasti pohybové, sociální i psychické. Přítomnost psů má pozitivní vliv na jejich zdraví, hybnost a stimulaci smyslů, smysluplně vyplňuje dny a pozitivně motivuje ke zlepšování psychického stavu a paměti.

Druhý projekt: „Klienti Diakonie Valašské Meziříčí cvičí s fyzioterapeutem“ podpořil Zlínský kraj částkou 27.000 Kč. Obyvatelé domova se zvláštním režimem díky této podpoře cvičí v přítomnosti fyzioterapeuta. Pravidelné rehabilitační cvičení předchází komplikacím, které vyvolává imobilizace a dle individuálně nastavených plánů cvičení vede ke zlepšování mobility a posilování schopností samostatného pohybu, včetně pozitivního dopadu na psychickou a emoční stránku klientů.

Obě tyto sociálně zdravotní aktivity, fyzioterapie i canisterapie, vedou ke zvyšování kvality života našich klientům. Všem podporovatelům těchto aktivit, včetně individuálních dárců, srdečně děkujeme.  Díky Vám můžeme plnit poslání našich služeb.

!_zk_logo_b

 

Pomozte chránit před nákazou COVID-19