ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU

Co je to FUNDRAISING?

Fundraising je to obor zahrnující různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na obecně prospěšnou činnost organizace.

  • dokument ke stažení ZDE

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb