Nákup, který pomáhá

  • Nákup reklamy na našich benefičních akcích, který si můžete zahrnout do nákladů a současně tak budovat dobré jméno Vaší společnosti.

  • Nákup služeb v našem sociálním podniku Palomino s možností náhradního plnění.

  • Nákup zboží v našem sociálním podniku Secondhelp

  • Nákup v dobročinném šatníku DAROVÁNEK.

  • Nákup přes www.givt.cz. Před svým běžným nákupem vyberete organizaci, kterou chcete podpořit. Nezaplatíte ani korunu navíc, procenta z nákupu dostaneme od prodejce zboží.

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb