Kontakty na jednotlivé pracovníky

Adamcová Martina

účetní

adamcova@diakonievm.cz

731 631 553

Baďuříková Kateřina

staniční sestra hospice CITADELA

badurikova@diakonievm.cz

730 595 726

Bartoňová Gabriela, Mgr.

sociální pracovnice sociální rehabilitace
Rožnov pod Radh. 

bartonova@diakonievm.cz

731 594 862

Běťák Miloslav, Ing. 

specialista pro ekonomiku a řízení

X.Gk1YUSZbnu5.~_cfkmb

602 777 252

Blažková Radka, Bc.

staniční sestra, zástupkyně vedoucí domova se zvláštním režimem

XenJ1~l7VX~nZZag9brF3W7r

734 875 456

Coufalová Hana

pokladní sociálního úseku hospice CITADELA

YhHpR-enW7c-U75c-gvo._29g

571 629 084 733 164 602

Dobiášová Lenka, Bc.

sociální pracovnice domova se zvláštním režimem

ZhosRcenW7c-U75c-gvo._29g

602 776 460

Dresslerová Jana

účetní

ZkrC9-9j-onjGK8aWdBxZ3leT-M

739 324 817

Dvořáková Libuše, MUDr.

lékařka

dvorakova@diakonievm.cz

 

Haisová Hana, Mgr.

zástupce vedoucí sociální rehabilitace Valašské Meziříčí

haisova@diakonievm.cz

731 138 910

Hammerle Jakub, Bc.

doprava, údržba

hammerle@diakonievm.cz

730 190 722

Heller Daniel, Mgr.

duchovní

Z8AsV-2%0eyo8YUS0onxX.9lT-M

777 342 910

Hellerová Alena, DiS.

koordinátorka dobrovolníků

3.yvVbenW7c-U75c-gvo._29g

739 324 816

Hlavicová Jarmila

sociální pracovnice poradny pro pečující, pracovnice půjčovny kompenzačních pomůcek

3enFZ1enW7c-U75c-gvo._29g

734 698 906 737 966 347

Holubová Alena, Mgr.

vedoucí Chráněného bydlení Johannes

a.holubova@diakonievm.cz

731 133 932 731 594 860

Holubová Michaela

fundraiser

3hyES~l7VX~nZZag9brF3W7r

730 167 964

Chmelařová Květoslava 

mzdová účetní

Yazo2Zhgc8m%C2~76hAsVfc4Ys

739 242 924

Jurošková Marie, Mgr.

vedoucí domova se zvláštním režimem

5nEy99enW7c-U75c-gvo._29g

607 651 967

Klabníková Monika

koordinátorka domácí mobilní hospicové péče

6enl47agc8m%C2~76hAsVfc4Ys

730 190 723

Kolečková Zuzana, DiS.

vedoucí kuchyně

6hyoT9enW7c-U75c-gvo._29g

739 244 834

Kopecká Vojtěška, Bc.

sociální pracovnice pečovatelské služby

v.kopecka@diakonievm.cz

730 190 738

Kostelná Lenka, Bc.

vedoucí úseku podpory domácí péče

6hFDV-d7VX~nZZag9brF3W7r

739 589 874

Kotíková Jana, Mgr.

sociální pracovnice hospice CITADELA

6hGs1~l7VX~nZZag9brF3W7r

571 629 084 736 473 245

Kovářová Ivana, Bc., DiS.

sociální pracovnice sociální rehabilitace  Valašské Meziříčí

6hIk8~l7VX~nZZag9brF3W7r

605 228 437

Krupa Jan, Mgr.

duchovní v hospici CITADELA

 

737 478 624

Kunetková Iva, Bc.

vedoucí odlehčovací služby - terénní a osobní asistence

6nAo-9enW7c-U75c-gvo._29g

730 190 778

730 190 780

Kvitová Ivana, MUDr.

vedoucí lékařka hospice CITADELA

6ovD5f56LTqsR9ef4.IwO1p

571 629 084

Malíková Martina, Bc.

sociální pracovnice sociální rehabilitace
Rožnov pod Radh. 

malikova@diakonievm.cz

731 661 786

Maliňáková Miriam, MUDr.

lékařka hospice CITADELA

malinakova@diakonievm.cz

571 629 084

Marková Eva, Bc.

sociální pracovnice hospice CITADELA

88Eu5f56LTqsR9ef4.IwO1p

571 629 084 736 473 245

Martinákova Veronika, Mgr., DiS.

vedoucí pečovatelské služby

88EDZ.5c-onjGK8aWdBxZ3leT-M

730 190 780

Matochová Naděžda, Bc., DiS.

vedoucí hospice CITADELA

88GyT6enW7c-U75c-gvo._29g

739 244 840

Matošková Kristýna, Ing.

projektový manažer

88Gy99enW7c-U75c-gvo._29g

730 167 963

Mička Pavel

vedoucí technicko - hospodářského úseku

8bpuRYUSZbnu5.~_cfkmb

724 204 045

Mikolajková Veronika, MUDr.

lékařka ambulance paliativní medicíny

mikolajkova@diakonievm.cz

571 629 084

Mikulenková Věra, Bc.

vedoucí úseku služeb pro osoby se zdravotním postižením

8bxE23dc-onjGK8aWdBxZ3leT-M

731 138 913

Nakládalová Pavla, DiS.

asistentka ředitelky, asistentka zástupce ředitele

98xvR25d-onjGK8aWdBxZ3leT-M

734 284 358

Nerádová Lucie

hlavní účetní

neradova@diakonievm.cz

731 453 203

Oravová Olga

staniční sestra hospice CITADELA, zástupkyně vedoucí

-knF5f56LTqsR9ef4.IwO1p

739 243 895

Orságová Hana, Mgr.

personalistka

-kFkX~l7VX~nZZag9brF3W7r

739 243 896

Othová Květoslava, Mgr.

ředitelka

-muy.Z4WH_vk1~da0ozhTj

605 223 405

Palátová Helena, Bc.

sociální pracovnice sociální rehabilitace Valašské Meziříčí

_8yk-~l7VX~nZZag9brF3W7r

731 138 911

Palová Ester, Bc.

vedoucí poradny pro pečující a půjčovny kompenzačních pomůcek

_8yy.Z4WH_vk1~da0ozhTj

730 190 733 737 966 347

Petrová Daniela

zdravotní sestra terén - administrativa

petrova@diakonievm.cz

 

Petřeková Jaroslava, Bc.

všeobecná sestra ambulance paliativní medicíny

petrekova@diakonievm.cz

739 488 955

Pišťáčková Kateřina

mzdová účetní

pistackova@diakonievm.cz

730 190 732

Prný Zbyněk, Bc.

manažer kvality sociálních služeb

a metodik kvality sociálních služeb

prny@diakonievm.cz

736 159 430

Rutarová Kateřina, Bc.

sociální pracovnice odlehčovací služby terénní

rutarova@diakonievm.cz

731 133 927

Stančík Jaroslav, Ing.

správce majetku

%mnxT7a6LTqsR9ef4.IwO1p

730 195 069

Stříteská Markéta 

aktivizační pracovnice domova se zvláštním režimem

%mEs-3icW7c-U75c-gvo._29g

730 190 737

Trlicová Lea, Mgr.

zástupce vedoucí sociální rehabilitace v Rožnově pod Radhoštěm

trlicova@diakonievm.cz

731 138 912

Vaculčíková Zuzana, Ing.

aktivizační pracovnice hospice CITADELA

c8pE21~c-onjGK8aWdBxZ3leT-M

734 862 210

Vajdová Dana, Bc.

vedoucí denního stacionáře DOBROMYSL

c8wn5f56LTqsR9ef4.IwO1p

737 391 341

Vanduchová Hana, Bc.

personalistka

vanduchova@diakonievm.cz

739 242 922

Venturová Zuzana, Mgr.

fundraiser, pracovník PR

c.AD_benW7c-U75c-gvo._29g

739 244 810

Vrečková Marie, Bc., DiS.

sociální pracovnice poradny pro pečující, poradkyně pro dobrovázející a pozůstalé

ckrm1~l7VX~nZZag9brF3W7r

739 589 876 737 966 347

Žitníková Elen

vedoucí ošetřovatelské služby a domácího hospice Společnou cestou

gbGxZ9enW7c-U75c-gvo._29g

739 038 424