Kontakty na jednotlivé pracovníky

Běťák Miloslav, Ing. 

specialista pro ekonomiku a řízení

betak@diakonievm.cz

602 777 252

Blažková Radka, Bc.

staniční sestra, zástupkyně vedoucí domova se zvláštním režimem

blazkova@diakonievm.cz

734 875 456

Coufalová Hana

pokladní sociálního úseku hospice CITADELA

coufalova@diakonievm.cz

571 629 084 736 473 245

Dobiášová Lenka, Bc.

sociální pracovnice domova se zvláštním režimem

dobiasova@diakonievm.cz

602 776 460

Dresslerová Jana

účetní

dresslerova@diakonievm.cz

739 324 817

Haisová Hana, Mgr.

vedoucí sociální rehabilitace ve Valašském Meziříčí

haisova@diakonievm.cz

731 138 910

Hebláková Markéta, Bc., DiS.

sociální pracovnice poradny pro pečující

heblakova@diakonievm.cz

734 683 473 737 966 347

Heller Daniel, Mgr.

duchovní

daniel.heller@evangnet.cz

777 342 910

Hellerová Alena, DiS.

koordinátor dobrovolníků terénních služeb, chráněného bydlení a dobročinného obchodu

hellerova@diakonievm.cz

739 324 816

Hlavicová Jarmila

sociální pracovnice poradny pro pečující, pracovnice půjčovky kompenzačních pomůcek

hlavicova@diakonievm.cz

734 698 906 737 966 347

Holubová Drahomíra 

fundraiser, pracovník PR

holubova@diakonievm.cz

730 167 964

Chmelařová Květoslava 

mzdová účetní

chmelarova@diakonievm.cz

739 242 924

Jurošková Marie, Mgr.

vedoucí domova se zvláštním režimem

5nEy99enW7c-U75c-gvo._29g

607 651 967

Klabníková Monika

koordinátorka domácí mobilní hospicové péče

klabnikova@diakonievm.cz

730 190 723

Koblihová Kristýna, Bc., DiS.

účetní

koblihova@diakonievm.cz 

731 631 553

Kolečková Zuzana, DiS.

vedoucí kuchyně

koleckova@diakonievm.cz

739 244 834

Kostelná Lenka, Bc.

vedoucí úseku podpory domácí péče

kostelna@diakonievm.cz

739 589 874

Kotíková Jana, Bc.

sociální pracovnice hospice CITADELA

kotikova@diakonievm.cz

571 629 084 736 473 245

Kovářová Ivana, Bc., DiS.

sociální pracovnice sociální rehabilitace ve Valašském Meziříčí

kovarova@diakonievm.cz

605 228 437

Kramplová Miriam , Bc.

vedoucí ekonom

kramplova@diakonievm.cz

739 242 922

Krupa Jan, Mgr.

duchovní v hospici CITADELA

58Ah1bkhW7c-Vf5f2grDO1p

737 478 624

Krupová Dobromila 

koordinátor dobrovolníků hospice CITADELA a domova se zvláštním režimem

krupova@diakonievm.cz

731 128 024

Kuchařová Ivana

mzdová účetní

kucharova@diakonievm.cz

730 190 732

Kunetková Iva, Bc.

vedoucí odlehčovací služby terenní

kunetkova@diakonievm.cz

730 190 778

Kvitová Ivana, MUDr.

lékařka hospice CITADELA

kvitova@diakonievm.cz

571 629 084

Marková Eva, Bc.

sociální pracovnice hospice CITADELA

markova@diakonievm.cz

571 629 084 736 473 245

Matochová Naděžda, Bc., DiS.

vedoucí hospice CITADELA

88GyT6enW7c-U75c-gvo._29g

739 244 840

Matošková Kristýna, Ing.

projektoý manažer

matoskova@diakonievm.cz 

730 167 963

Mička Pavel

vedoucí technicko - hospodářského úseku

micka@diakonievm.cz

724 204 045

Mikulenková Věra, Bc.

vedoucí sociální rehabilitace ve Valašské Meziříčí

mikulenkova@diakonievm.cz

731 138 912

Oravová Olga

staniční sestra, zástupkyně vedoucí hospice

oravova@diakonievm.cz

739 243 895

Orlová Jiřina, Ing.

asistentka ředitelky, asistentka personalistky

orlova@diakonievm.cz

731 453 203

Orságová Hana, Mgr.

personalistka

orsagova@diakonievm.cz

739 243 896

Othová Květoslava, Mgr.

ředitelka

othova@diakonievm.cz

605 223 405

Palátová Helena, Bc.

sociální pracovnice sociální rehabilitace ve Valašském Meziříčí

palatova@diakonievm.cz

731 138 911

Prný Zbyněk, Bc.

vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence

prny@diakonievm.cz

730 190 780

Prodělal Pavel MUDr.

lékaž domova sezvláštním režimem a sociálně zdravotních lůžek

prodelal@diakonievm.cz

571 629 084

Rušarová Alena Bc.

zástupkyně vedoucí chráněného bydlení Johannes

rusarova@diakonievm.cz

731 133 932 731 594 860

Ryšková Kateřina, Mgr., DiS.

vedoucí úseku služeb pro osoby se zdravotním postižením

~rFu5f56LTqsR9ef4.IwO1p

731 138 913

Semančíková Marie

účetní

semancikova@diakonievm.cz

730 190 737

Stančík Jaroslav, Ing.

správce majetku

stancik@diakonievm.cz

730 195 069

Stříteská Markéta 

aktivizační pracovnice domova se zvláštním režimem

striteska@diakonievm.cz

733 164 603

Švecová Žaneta, DiS.

sociální pracovnice sociální rehabilitace v Rožnově p. Radh.

%orm5f56LTqsR9ef4.IwO1p

731 661 786

Tutková Olga, Ing., Bc. 

sociální pracovnice pečovatelské služby a osobní asistence

tutkova@diakonievm.cz

730 190 738

Vaculčíková Zuzana, Ing.

aktivizační pracovnice hospice CITADELA

vaculcikova@diakonievm.cz

734 862 210

Váhalová Hana

poradkyně pro doprovázející a pozůstalé hospice CITADELA

vahalova@diakonievm.cz

733 164 604

Vajdová Dana, Bc.

vedoucí denního stacionáře Dobromysl

vajdova@diakonievm.cz

737 391 341

Vašková Tereza, Mgr.

sociální pracovnice pečovatelské služby

vaskova@diakonievm.cz

731 133 927

Včelná Radmila, Mgr.

duchovní v hospici CITADELA

radmila.vcelna@evangnet.cz

732 819 626

Venturová Zuzana, Mgr.

fundraiser, pracovník PR

venturova@diakonievm.cz

739 244 810

Vrečková Marie, Bc., DiS.

sociální pracovnice poradny pro pečující, poradkyně pro dobrovázení a pozůstalé

ckrm1~l7VX~nZZag9brF3W7r

739 589 876 737 966 347

Ziobroňová Veronika, Mgr.

vedoucí poradny pro pečující a půjčovny kompenzačních pomůcek

ziobronova@diakonievm.cz

730 190 733 737 966 347

Žitníková Elen

vedoucí ošetřovatelské služby a domácího hospice Společnou cestou

zitnikova@diakonievm.cz

739 038 424

 

Pomozte chránit před nákazou COVID-19