TRÉNINKOVÉ PRACOVIŠTĚ MATTEO

Ucelený program při přípravě osob se zdravotním postižením na zaměstnání a následné získání zaměstnání.

  • pracovní individuální poradenství
  • vzdělávání v daných oborech
  • rozvoj komunikace a základních dovedností k výkonu práce
  • trénink pracovních dovedností v praxi
  • podpora při hledání zaměstnání
  • zprostředkování zaměstnání
  • podpora na pracovišti
Tréninkové pracoviště MATEO je financováno z Evropského sociálního fondu. Anotace projektu ZDE.
Realizace přípravných programů se uskutečňuje v rámci projektu "Jsem připraven a teším se!" registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007154

Logo OPZ barevné

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb