Chceme být nositeli úcty k člověku v každém období života, tedy i v době, kdy nemůže být výkonný. 

služby pro seniory 

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb