ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - TERÉNNÍ

Posláním odlehčovací služby Diakonie Valašské Meziříčí je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, v době kdy jejich blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, podporuje je v soběstačnosti a nezávislosti. Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, při kontaktech s okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

Tato služba je spolufinancována z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020.
Zlínský kraj
Na financování sociální odlehčovací služby - terénní se podílíMikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Mikroregion Kelečsko

Pomozte chránit před nákazou COVID-19