ODLEHČOVACÍ SLUŽBy - TERÉNNÍ

Odlehčovací služba - terénní Diakonie Valašské Meziříčí pomáhá seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, v době kdy jejich blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, podporuje je v soběstačnosti a nezávislosti. Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, při kontaktech s okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

Služba je financována z "Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022" a z „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022“.

Zlínský kraj

Na financování služby se podílí Město Valašské Meziříčí a Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
valmez-pozitivMikroregion Kelečsko