Ceník Pečovatelské služby

dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb.

Platnost od 1. 4. 2022

Úhrady za poskytované sociální služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 v platném znění.

Základní služby

kód

úkon

platba

jednotka

Komplexní péče
OB Pomoc při oblékání a svlékání vč. spec. pomůcek 135 Kč hodina
CH Pomoc při prostorové orientaci, samost. pohybu ve vnitřním prostoru

135 Kč

hodina

P Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135 Kč hodina
WC Pomoc při použití WC 135 Kč hodina
MH Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135 Kč

hodina

H Pomoc při úkonech osobní hygieny (vč. koupele na středisku) 135 Kč hodina
J Pomoc při přípravě jídla a pití 135 Kč hodina
PJ Příprava a podání jídla a pití 135 Kč hodina
KR Pomoc a podpora při podávání jídla 135 Kč hodina

Další služby

O Dovoz nebo donáška jídla 40 Kč

úkon

2O Dovoz dvou obědů (manželé) 50 Kč úkon
Ú Běžný úklid a údržba domácnosti 135 Kč hodina
ÚS Údržba spotřebičů (umytí ledničky aj.) 135 Kč hodina
ZVÚ Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 135 Kč hodina
T Topení, donáška a příprava topiva, čištění kamen 135 Kč hodina
V Donáška vody 135 Kč hodina
N Běžné nákupy, pochůzky (pošta aj.) 135 Kč hodina
VN Velký nákup 140 Kč úkon
PR,Ž Praní a žehlení

  80 Kč

kilogram

D Doprovod dospělých nebo dětí k lékaři, na instituce, do školy, zaměstnání aj. a zpět

135 Kč

hodina

Výše úhrady jedné návštěvy s hodinovou sazbou se skládá z času, který pracovník stráví přímo s klientem a z času nezbytně nutného k zajištění úkonu.

Započítává se tedy přesný čas pomoci klientovi a k němu čas nezbytný k zajištění úkonu v délce 10 minut za každou návštěvu. (Do času nezbytně nutného k zajištění úkonu se počítá příprava pracovníka. Jedná se např. o chystání pomůcek, studium dokumentace, čas na cestě.)

Příklad výpočtu: Za návštěvu v délce 30 minut se platí 67,50 Kč za 30 minut péče + 22,50 Kč za 10 minut času nezbytně nutného k zajištění úkonu, celkem tedy 90 Kč.

Ceník PS platný od 1. 4. 2022

Ceník doplňkových služeb Diakonie Valašské Meziříčí

Platnost od 1. 6. 2022

č.

Úkon / služba

částka

jednotka

1.f Zapůjčení jídlonosiče s termoobalem - cena za 1 měsíc 30 Kč měsíc
3.b Doprava osobním služebním automobilem (dovoz klienta k lékaři, na úřad aj.) 12 Kč 1 km
3.c Doprava - náklady na řidiče - cena za 15 minut 35 kč 15 minut

Ceník doplňkových služeb platný od 1. 6. 2022