Ceník Pečovatelské služby

dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb.

Platnost od 1. 2. 2023

Úhrady za poskytované sociální služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 v platném znění.

Základní služby

Rozsah do 80 hod /měsíc

Rozsah nad 80 hod /měsíc

kód

úkon

Cena za 60 min nebo úkon

Cena za 60 min nebo úkon

Komplexní péče
OB Pomoc při oblékání a svlékání vč. spec. pomůcek 155 Kč 135 Kč
CH Pomoc při prostorové orientaci, samost. pohybu ve vnitřním prostoru

155 Kč

135 Kč

P Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155 Kč 135 Kč
WC Pomoc při použití WC 155 Kč 135 Kč
MH Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155 Kč 135 Kč
H Pomoc při úkonech osobní hygieny (vč. koupele na středisku) 155 Kč 135 Kč
J Pomoc při přípravě jídla a pití 155 Kč 135 Kč
PJ Příprava a podání jídla a pití 155 Kč 135 Kč
KR Pomoc a podpora při podávání jídla 155 Kč 135 Kč

Další služby

O Dovoz nebo donáška jídla 50 Kč 50 Kč
2O Dovoz dvou obědů (manželé) 60 Kč 60 Kč
Ú Běžný úklid a údržba domácnosti 155 Kč 135 Kč
ÚS Údržba spotřebičů (umytí ledničky aj.) 155 Kč 135 Kč
ZVÚ Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 155 Kč 135 Kč
T Topení, donáška a příprava topiva, čištění kamen 155 Kč 135 Kč
V Donáška vody 155 Kč 135 Kč
N Běžné nákupy, pochůzky (pošta aj.) 155 Kč 135 Kč
VN Velký nákup 160 Kč 160 Kč
PR,Ž Praní a žehlení

90 Kč / kg

  90 Kč / kg

D Doprovod dospělých nebo dětí k lékaři, na instituce, do školy, zaměstnání aj. a zpět

155 Kč

135 Kč

Výše úhrady jedné návštěvy s hodinovou sazbou se skládá z času, který pracovník stráví přímo s klientem a z času nezbytně nutného k zajištění úkonu.

Započítává se tedy přesný čas pomoci klientovi a k němu čas nezbytný k zajištění úkonu v délce 10 minut za každou návštěvu. (Do času nezbytně nutného k zajištění úkonu se počítá příprava pracovníka. Jedná se např. o chystání pomůcek, studium dokumentace, čas na cestě.)

Ceník PS platný od 1. 2. 2023

 

Ceník doplňkových služeb Diakonie Valašské Meziříčí

Platnost od 1. 2. 2023

č.

Úkon / služba

částka

jednotka

1.f Zapůjčení jídlonosiče s termoobalem - cena za 1 měsíc 30 Kč měsíc
3.b Doprava osobním služebním automobilem (dovoz klienta k lékaři, na úřad aj.) 12 Kč 1 km
3.c Doprava - náklady na řidiče - cena za 15 minut 40 kč 15 minut


Ceník doplňkových služeb platný od 1. 2. 2023