TESTOVÁNÍ PAMĚTI

Nabízíme bezplatné testování paměti, které pomáhá rozpoznat prvotní příznaky Alzheimerovy nemoci a umožňuje tak včas začít s léčbou. Testování paměti je určeno pro lidi starší 60 let nebo i mladší, u kterých se vyskytnou poruchy paměti. Provádíme je díky projektu, který zaštiťuje Česká alzheimerovská společnost.

Na objednání.

Jarmila Hlavicová
T: 734 698 906 
E: hlavicova@diakonievm.cz

Česká alzheimerovská společnost