veřejný závazek

Co je našim posláním?

Posláním Poradny pro pečující je provázet osoby, které pečují nebo se chystají pečovat o sebe nebo o své blízké. Pečujícím poskytujeme odborné sociální poradenství a podporujeme je, aby zvládli péči, využívali vhodné pomůcky, služby, zorientovali se v systému sociálních dávek a dokázali si vytvořit prostor pro odpočinek a sociální vztahy. Pečující doprovázíme i v době po smrti jejich blízkých.

Kde službu poskytujeme?

Služba je poskytována ambulantně v Poradně pro pečující na adrese: Diakonie Valašském Meziříčí, Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí nebo terénně na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová).

Komu je služba určena?

Cílovou skupinou jsou osoby v krizi starší 18 let, které potřebují pomoc se zvládnutím péče o sebe nebo o své blízké (seniory, lidi s handicapy, nemocné a umírající) nebo které se na péči o své blízké nebo o sebe připravují, a pozůstalí.

Jaké jsou cíle poradny?

 1. Klient je informován o navazujících službách a je schopen je využít.
 2. Klient je informován o možnosti čerpání příspěvků, sociálních dávek, opatrovnictví a je schopen o ně zažádat.
 3. Klient ví, jak pečovat o svého blízkého i o sebe, a jak uzpůsobit chod i prostředí domácnosti.
 4. Klient má podporu při vyrovnávání se se ztrátou svého blízkého.

Jaké jsou zásady poradny?

 1. Empatický přístup – ke klientovi přistupujeme s respektem, úctou a pochopením, vnímáme jeho jedinečné potřeby.
 2. Hledání řešení – společně s klientem hledáme řešení jeho obtížné situace.
 3. Podpora klienta – klient je podporován, aby dokázal využít své možnosti a schopnosti.

Jakým způsobem služby poskytujeme?

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • zprostředkování navazujících služeb
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Okamžitá kapacita služby:

2 místa v ambulantní formě, 1 místo v terénní formě.