Stanovení úhrad klientů Diakonie Valašské Meziříčí

Platnost od 1. 4. 2022

Ceník Chráněného bydlení Johannes dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

č. služba částka
1. Ubytování  
1.a Ubytování v jednolůžkovém pokoji 230 Kč/den
1.b Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 220 Kč/den
1.c Ubytování ve třílůžkovém pokoji 210 Kč/den
2. Poskytnutí celodenní stravy 205 Kč/den
2.a Snídaně 45 Kč
2.b Oběd (dovoz) 85 Kč
2.c Večeře 50 Kč
2.d Svačina 25 Kč
3. Péče  
3.a Podle skutečně spotřebovaného času nezbytného pro zajištění úkonů dle platné smlouvy 135 Kč/hodina

Úhrada za celodenní stravu

Klient Chráněného bydlení má právo se rozhodnout o vlastním způsobu zajištění stravy, a to buď formou skupinového stravování (dovoz), nebo samostatného stravování.

Při samostatném stravování si nákup potravin a vaření jídla zajišťují klienti s podporou pracovníka, nebo individuálně, v tomto případě je sazba účtována dle skutečně spotřebovaného času pro zajištění stravy částkou 135,- Kč/hod.  V případě dovozu obědu je stanovena částka 85,- Kč/oběd.

Úhrada za péči

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. klient hradí též úkony péče dle § 17, které jsou poskytovány pracovníky chráněného bydlení.

Jestliže jsou klientovi poskytovány úkony péče, je účtována maximální částka stanovená poskytovatelem tzn. 135,- Kč za hodinu. V případě skupinových aktivit (např. doprovod dvou a více klientů na výlet, společenskou akci, společný úklid) je částka úkonu poměrně rozdělena mezi všechny přítomné klienty.

Ceník fakultativních úkonů 2021.pdf

Ceník CHB platný od 1. 4 .2022
Ceník doplňkových služeb platný od 1. 4. 2022