Stanovení úhrad klientů Diakonie Valašské Meziříčí (CENÍk)

Platnost od 1. 2. 2023

Chráněné bydlení Johannes dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb.

Úhrady za poskytované sociální služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

č. služba částka
1. Ubytování  
1.a Ubytování v jednolůžkovém pokoji 250 Kč/den
1.b Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 235 Kč/den
1.c Ubytování ve třílůžkovém pokoji 220 Kč/den
2. Poskytnutí celodenní stravy 235 Kč/den
2.a Snídaně 48 Kč
2.b Oběd (dovoz) 100 Kč
2.c Večeře 62 Kč
2.d Svačina 25 Kč
3. Péče
  Podle skutečně spotřebovaného času nezbytného pro zajištění úkonů dle platné smlouvy dle § 17 ods. 2 písm. c.) vyhlášky
3.a pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně 155 Kč/hodina
3.b pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně 135 Kč/hodina

Úhrada za celodenní stravu

Klient Chráněného bydlení má právo se rozhodnout o vlastním způsobu zajištění stravy, a to buď formou skupinového stravování (dovoz), nebo samostatného stravování.

Při samostatném stravování si nákup potravin a vaření jídla zajišťují klienti s podporou pracovníka, nebo individuálně, v tomto případě je sazba účtována dle skutečně spotřebovaného času pro zajištění stravy částkou 135,- Kč/hod.  V případě dovozu obědu je stanovena částka 100 Kč/oběd.

Úhrada za péči

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. klient hradí též úkony péče dle § 17, které jsou poskytovány pracovníky chráněného bydlení.

Jestliže jsou klientovi poskytovány úkony péče, je účtována maximální částka stanovená poskytovatelem tzn. 135,- Kč za hodinu. V případě skupinových aktivit (např. doprovod dvou a více klientů na výlet, společenskou akci, společný úklid) je částka úkonu poměrně rozdělena mezi všechny přítomné klienty.      

Ceník CHB platný od 1. 2. 2023
Ceník doplňkových služeb platný od 1. 2. 2023