SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Pomáháme rozvíjet schopnosti a dovednosti dospělých lidí s mentálním postižením.

Přečtěte si příběhy našich klientů.

Služba je poskytována tímto způsobem:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Nácvik vaření, příprava svačin
 • Nácviky nakupování, zařizování domácnosti
 • Nácviky úklidu a údržby domácnosti, oděvů
 • Nácviky práce se spotřebiči a běžným zařízeními
 • Péče o svou osobu (hygiena, péče o zdraví)
 • Nácvik samostatného pohybu
 • Nácvik orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • Podpora na úřadech
 • Zjištění a plánování lékařské péče, případně změna lékaře
 • Nácviky s údržbou domácnosti, podpora při zajištění domácích oprav, reklamací
 • Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
 • Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. podpisování
 • Doprovody k lékaři, do školy, zaměstnání a na zájmové aktivity
 • Zprostředkování a navázání kontaktu s dostupnými službami
 • Zajištění a podpora klienta při hledání práce
 • Orientace na trhu práce
 • Začlenění do společnosti – setkání s vrstevníky
 • Nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 • Nácviky alternativního způsobu komunikace
 • Nácviky využívání dopravních prostředků
 • Podpora při plánování tras
 • Práce s informacemi
 • Skupinové aktivity v terénu (návštěvy výstav, přednášek, setkání s vrstevníky)
 • Nácviky chování v různých společenských situacích
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Podpora psychické odolnosti
 • Podpora při zvládání náročných životních situací
 • Osobní rozvoj
 • Posilování motorických, sociálních i psychických dovedností
 • Vzdělávací skupinové aktivity zaměřené na jemnou motoriku a psychickou podporu (vytváření)
 • Práce na PC, internet
 • Finanční gramotnost – hospodaření s financemi, osobní rozpočet
 • Nácviky vedoucí k získání zaměstnání (komunikace, životopis, základní pracovně právní úkony)
 • Edukační skupinové aktivity zaměřené na aktuální témata klientů
 • Podávání základních informací o právech a povinnostech klienta
 • Podávání základních informací o rehabilitačních kompenzačních pomůckách
 • Informační servis a zprostředkování služeb
 • Podpora a porozumění občanským a lidským právům
 • Využívání dostupných služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budovy, ve kterých sídlí služba sociální rehabilitace:

Sociální rehabilitace ve Valašském Meziříčí 001143_51_012402
Valašské Meziříčí - Vrbenská 803 Rožnov pod Radhoštěm - Bayerova 62

Certifikát kvality Sociální rehabilitace

Služba je financována z "Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022" a z „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022“.

  Zlínský kraj

Na financování služby se dále podílí Město Valašské Meziříčí. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Sdružení Mikroregion Rožnovsko.
valmez-pozitivMikroregion Kelečsko Mikroregion Rožnovsko