domov se zvláštním režimem

Službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme v Domě sociálních služeb, Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí, ve II. a III. patře, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, 24 hodin denně, 365 dní ročně.

Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zpravidla se jedná o osoby s III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby, které jsou převážně ležící nebo chodící s dopomocí jiné osoby.

Poskytované činnosti jsou:

  • Ubytování
  • Strava
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
  • Sociálně terapeutické činnosti 
  • Aktivizační činnosti 
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Počet registrovaných lůžek: 42 podle § 50 zákona 108/2006 Sb.

Služba je financována z "Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022" a z „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022“.

Zlínský kraj

Na financování služby se dále podílí Město Valašské Meziříčí, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Sdružení Mikroregion Rožnovsko. 
valmez-pozitivMikroregion Kelečsko   Mikroregion Rožnovsko