veřejný závazek

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné a důstojné prostředí nahrazující domov lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí, kteří potřebují trvalý dohled a pomoc jiného člověka. Služba je poskytována nepřetržitě a pobyt v domově není časově omezen. 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří lidé od 60 let převážně z Valašského Meziříčí a blízkého okolí s chronickým duševním onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost (zejména s III. a IV. stupněm závislosti) a v důsledku svého onemocnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o lidi:

1.    s Alzheimerovou chorobou;
2.    s lehčími typy demencí;
3.    s postižením po mozkových příhodách a současně s poruchou paměti a orientace, se sníženou soběstačností a schopností pohybu.

Služba není určena lidem v akutní fázi duševního onemocnění.

Cíle služby                                                                                            

1.    Klient žije v prostředí, které mu připomíná domov a v němž má zajištěny podmínky pro bezpečný  pobyt.
2.    Klient se stýká s rodinou, přáteli a okolním světem a má naplněný volný čas.
3.    Klient má zabezpečeny své individuální potřeby a je motivován k zachování stávajících schopností.
4.    Klient má možnost kvalitního prožití závěru života ve vhodných podmínkách a s podporou principů paliativní péče.

Zásady služby

1.    Společenství – pracujeme v týmu, sdílíme zkušenosti, klientům vytváříme možnost sociálního kontaktu.
2.    Milosrdenství – dopomáháme, podporujeme, jednáme s klienty vždy s respektem.
3.    Naděje – směřujeme k tomu, aby klienti prožili důstojné stáří s možností aktivního vyžití.
4.    Fortelnost – poskytujeme profesionální a odbornou péči.