ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Délka pobytu je časově omezena.

Poskytované činnosti jsou:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Poskytnutí stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Služba je financována z "Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022" a z „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022“.

Zlínský kraj

Na financování služby se dále podílí Město Valašské Meziříčí, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Sdružení Mikroregion Rožnovsko. 
valmez-pozitivMikroregion Kelečsko   Mikroregion Rožnovsko