Stanovení úhrad klietů Diakonie Valašské Meziříčí 
Hospic CITADELA

Platnost od 1. 4. 2022

Ceník se vztahuje na služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou ujednány smlouvou o poskytování péče dle občanského zákoníku

I. Specializovaná paliativní (hospicová) péče (OD 05) - odlehčovací služby

č.

služba částka
1. Služby sociální (nezdravotní) péče včetně dorovnání nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění - dle odst. V. č. 3 Smlouvy o poskytnutí specializované paliativní (hospicové) péče (OD 05) - odlehčovací služby 290 Kč / den

II. Doplňkové služby pro doprovázející osoby

č. služba  částka
2. Poskytnutí stravy pro doprovázející osoby celodenní 205 Kč / den
2.a Snídaně 45 Kč
2.b Oběd  85 Kč
2.c Večeře  50 Kč
2.d Svačina  25 Kč
3. Nocleh pro 1 doprovázející osobu 145 Kč / noc
4. Doprava sanitkou hospice  
4.a Doprava - cena za 1 km 10 Kč
4.b Doprava - 15 minut řidiče 30 Kč

Ceník paliativní péče - OS-P - platný od 1. 4. 2022
Ceník doplňkových služeb platný od 1. 4. 2022