INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ A BLÍZKÉ

Váš příbuzný bude nějakou dobu v péči oddělení odlehčovací péče hospice Citadela. Je zvyklý na laskavou péči svých blízkých, na známé tváře, podle kroků a zvuků rozpoznává, kdo přichází. Nyní je v novém, neznámém prostředí, plný nejistoty, úzkosti a strachu. Kolem sebe má cizí lidi. Potřebuje Váš zájem, Vaši lásku i v době, kdy Vy zaslouženě odpočíváte nebo řešíte vlastní zdravotní problémy.

Pozvěte k návštěvě Vašeho blízkého v hospici přátele, sousedy a známé. Domluvte návštěvy s ostatními příbuznými. Nabídněte jim možnost vzít ho na recepci, do zahrady, do města, rádi jim půjčíme invalidní vozík.

Pište a posílejte svému příbuznému dopisy a pohlednice, telefonujte mu.

Přineste mu fotografie jeho nejbližších, rodičů, sourozenců a spolužáků, jeho svatební fotografie, fotografie z jeho dětství a mládí.

Prosíme, spolupracujte s námi.

Řekněte nám, na co je Váš příbuzný zvyklý, jak tráví den, co má rád, co mu chutná, co mu udělá radost, jaká jsou jeho přání, co od služby očekává, čeho chce dosáhnout, co je pro něj důležité.

Pobyt je na určitou (smlouvou stanovenou) dobu.

Odlehčovací péči poskytují pracovnice v sociálních sužbách a zdravotní sestry. Na oddělení není přítomen žádný lékař a není možno ho přivolat. Pokud dojde k náhlé změně zdravotního stavu, volá zdravotní sestra záchrannou službu.

Praktický lékař klienta předepisuje léky (a plenkové kalhotky) na celou dobu pobytu v hospici. Včas a v dostatečném množství je zajišťuje rodina klienta.

V našem zařízení nemáme rehabilitační oddělení, nemáme rehabilitačního pracovníka.

V kapli hospice Citadela se pravidelně jednou týdně konají bohoslužby, střídavě katolické a evangelické.

Naši klienti mají možnost osobně nebo Vaším prostřednictvím podat připomínku, návrh, podnět, stížnost i pochvalu vložením do schránky umístěné v 1. poschodí u vchodu do lékařského pokoje nebo osobně kterémukoliv zaměstnanci zařízení.

Se svými dotazy, přáními a připomínkami se obracejte na klíčového pracovníka Vašeho blízkého nebo na sociální pracovníky.