EXKURZE

Diakonie Valašské Meziříčí nabízí skupinové exkurze, při kterých se:

  • seznámíte se službami, které Diakonie Valašské Meziříčí poskytuje
  • prohlédnete si lůžkový hospic CITADELA a získate tak přímo na místě základní informace o poskytované hospicové paliativní péči a problematice péče o nevyléčitelně nemocné a umírající 
  • prohlédnete si domov se zvláštním režimem, který poskytuje péči lidem s demencemi 

Exkurze jsou vhodné zejména pro:

  • studenty SŠ, VŠ a VOŠ zdravotnických a sociálních oborů,
  • pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení,
  • zájemce o poskytování hospicové paliativní péče,
  • pro skupiny do 15 osob, v případě většího počtu je možné skupinu rozdělit. 

Exkurze nesmí narušovat běžný chod zařízení a nesmí zasahovat do soukromí našich klientů. Obsah exkurze lze dle požadavků přizpůsobit.

Kontakt:

Mgr. Zuzana Venturová
fundraiser a referet PR

T: 571 629 084, 739 244 810
E: c.AD_benW7c-U75c-gvo._29g