PRAXE A STÁŽE

Diakonie Valašské Meziříčí nabízí možnost získání nových vědomostí a praktických dovedností zájemcům z řad:

  • studentů SŠ, VOŠ a VŠ zdravotních a sociálních oborů formou praxe;
  • zaměstnanců jiných poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (zdravotníci, pracovníci v sociálních službách) formou stáže.

Kontakt:

Mgr. Hana Orságová
personalistka

T: 571 629 084, 739 243 896 
E: -kFkX~l7VX~nZZag9brF3W7r