ÚVOD DO METOD PRÁCE U KLIENTŮ S DEMENCÍ V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH

akreditace č. 2017/0241-PC, rozsah 8 vyučovacích hodin

Přednášející: Mgr. Pavlína Novotná

Minimální počet účastníků:  10 – 12
Cena kurzu pro 1 účastníka:  1 200,- Kč (lektorné, občerstvení, režie)

Popis kurzu:
Účastníci kurzu získají základní informace, týkající se problematiky demence, jejich příznaků a projevů, které jsou důležité při práci s touto cílovou skupinou. Osvojí si význam nabídky smysluplných aktivit u osob s demencí, dozví se, které vhodné metody práce mohou být zařazeny v průběhu dne podle jednotlivých stadií nemoci.

Pozn.: ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH