Zlaté šípy Valašské Meziříčí

20. března 2019

V březnu jsme se zúčastnili zážitkových seminářů „Šťastné stáří“. Dvě skupinky dětí a jedna skupinka starších měla možnost poznat život z jiné perspektivy. S nasimulovanými handicapy jsme zkoušeli zvládnout situace běžného života.

Speciální brýle nám představily různé zrakové vady. Přečíst s některými novinový článek bylo zhola nemožné, tak tak jsme přelouskali titulek. Obří sluchátka na naších uších náš sluch snížily na minimum. S rukavicemi, jež nám značně omezily náš hmat, jsme se pokoušeli vyndat z peněženky drobné. Většina se však rozkutálela po zemi a my je neohrabaně sbírali. Jaké to je mít o pár kilo víc a omezenou pohyblivost jsme si vyzkoušeli ve speciálním obleku. Dosednou do křesla, teda lépe řečeno žuchnout docela šlo, vysoukat se z něj a znovu vstanout bylo už značně obtížnější. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli jaké to je pohybovat se v sedle invalidního vozíku. Přejet několikacentimetrový práh se pro mnohé stalo nepřekonatelnou překážkou.

Seminář nám umožnil vcítit se do kůže handicapovaných a starších občanů. Vyzkoušet si, jaké to je mít omezenou pohyblivost. S překvapením jsme zjistili, kolik překážek se najednou objevilo při docela běžných denních situacích. S porozuměním teď čekáme ve frontě, než  starší paní vytáhne z peněženky drobné. Seminář nám otevřel oči a dal možnost nahlédnout do světa, který nám byl utajen. Díky poznání a vlastnímu prožitku jsme se stali všímavějšími a ohleduplnějšími.

Moc, moc děkujeme za seminář.

Radka Skočková

Zlaté šípy Valašské Meziříčí
20. března 2019 - Zlaté šípy Valašské Meziříčí