Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU

Poskytujeme specializovanou paliativní péči

DOMÁCÍ HOSPIC SPOLEČNOU CESTOU

Žitníková Elena, vedoucí ošetřovatelské služby a domácího hospice SPOLEČNOU CESTOU

T: 739 038 424 
E: ZhzkT7.g%ivmQOQ-48xy479n85pJ
 
Provozní doba: pondělí až pátek v 6:30 - 15:00 
 

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU spolupracuje s praktickými lékaři a naší Ambulancí paliativní medicíny.