Ošetřovatelská služba

odborná zdravotní péče u Vás doma

Veřejný závazek ošetřovatelské služby

Poslání služby

Posláním ošetřovatelské služby Diakonie Valašské Meziříčí je pomoci lidem, aby mohli zůstat v domácím prostředí ve chvílích, kdy jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou ošetřovatelskou péči, kterou si nejsou schopni zajistit ambulantně. Služba poskytuje ošetřovatelskou péči na předpis lékaře, podporuje rodinu a blízké v zapojení do péče a podle potřeby zprostředkovává další návazné služby. Služba probíhá v domácnostech klientů ve Valašském Meziříčí a v okolních obcích. 

Cíl domácí péče

  1. klientům zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí
  2. zajistit návaznost poskytované zdravotní péče při propuštění z nemocnice
  3. pomoc zaměřit na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti
  4. zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných, pomoci zajistit klidné umírání

Cílová skupina

Dospělí lidé a děti nad 3 roky, kterým lékař předepsal ošetřovatelskou péči, protože ji potřebují z důvodu nepříznivých dopadů nemoci, nepohyblivosti či bolesti.

Pracovní tým 

1 vedoucí ošetřovatelské služby a domácího hospice SPOLEČNOU CESTOU, 7 zdravotních sester, 1 administrativní pracovnice.