Specializovaná paliativní péče v lůžkovém hospici CITADELA je určena těm pacientům, které nemoc ohrožuje na životě, ale nepotřebují akutní léčbu v nemocnici a není možná nebo nepostačuje domácí péče.

Specializovaná paliativní péče

  • je komplexní, aktivní a na kvalitu života zaměřená péče poskytovaná nemocným v terminálním stádiu onemocnění
  • poskytuje úlevu od bolesti a dalších tělesných a duševních strádání (zvracení, dušnost, krvácení, nechutenství, strach, úzkost, únava apod.)
  • obsahuje také psychologické a duchovní aspekty péče o nemocného a jeho blízké
  • usiluje o zlepšení kvality života
  • je určena lidem v terminálním stádiu onemocnění, u kterých není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale paliativní péčí je možno zmírnit důsledky nemoci

Cílem specializované paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zlepšit nebo udržet co nejdéle stávající kvalitu života, zachovat pacientovu důstojnost, poskytnout podporu také blízkým nemocného, podpořit truchlící a pozůstalé. O nemocné a jejich blízké pečují odborně vzdělaní pracovníci - lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, duchovní, psychoterapeut, dobrovolníci a sociální pracovníci.

Podnět k zahájení paliativní péče může dát kdokoliv z ošetřujících lékařů pacienta. Při rozhodování o zahájení paliativní péče musí být vždy, když je to možné, zahrnuto také přání pacienta. O přijetí do hospice a zahájení specializované paliativní péče může požádat ošetřující lékař nebo praktický lékař pacienta, pacient, případně jeho blízcí.

Hospicová péče je paliativní a symptomatická léčba osob v terminálním stavu poskytovaná specializovaným zařízením hospicového typu, která se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., § 22a) „Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková.“

Počet registrovaných lůžek: 36
 
Projekt "Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA" je pro obyvatele Moravskoslezského kraje pro rok 2022 financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

                                    Moravský kraj