Stanovení úhrad klientů Diakonie Valašské Meziříčí 
Hospic CITADELA


Platnost od 1. 2. 2023

Ceník se vztahuje na služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou ujednány smlouvou o poskytování péče dle občanského zákoníku

I. Specializovaná paliativní (hospicová) péče - (OD030)

č.

služba

částka

 

 

 

1.


 

 

Služby sociální (nezdravotní) péče včetně dorovnání nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění – dle odst.V. č.3 Smlouvy o poskytnutí specializované paliativní péče. Částka je složena náklady specifikovanými 1.a + 1.b

290 Kč / 1 den

1.a

Poskytnutí ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování

210 Kč / 1 den

1.b

Náklady na obstarávání a dovoz léků, náklady na provoz TV, lednice pro klienty, klimatizace apod.

80 Kč / 1 den

II. Doplňkové služby pro doprovázející osoby

č.

služba

částka

2.

Poskytnutí stravy pro doprovázející osoby celodenní

235 Kč / den

2.a

Snídaně

48 Kč

2.b

Oběd

100 Kč

2.c

Večeře

62 Kč

2.d

Svačina

25 Kč

3.

Nocleh pro 1 doprovázející osobu

280 Kč / noc

4.

Doprava sanitkou hospice

 

4.a

Doprava cena za 1 km

12 Kč

4.b

Doprava - 15 minut řidiče

45 Kč

 

Ceník paliativní péče - HOSPIC - platný od 1. 2. 2023