Stanovení úhrad klientů Diakonie Valašské Meziříčí (CENÍK)

Specializovaná paliativní (hospicová) péče

Platnost od 1.1.2020 

č.

Služba

částka

1.

Služby sociální (nezdravotní) péče včetně dorovnání nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění – dle odst.V. č.3 Smlouvy o poskytnutí specializované paliativní péče. Částka je složena náklady specifikovanými 1.a + 1.b

290 Kč / 1 den

1.a

Poskytnutí ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování

210 Kč / 1 den

1.b

Náklady na obstarávání a dovoz léků, náklady na provoz TV, lednice pro klienty, klimatizace apod.

80 Kč / 1 den

Fakultativní úkony

Platnost od 1.1.2021

č.

Úkon/služba

částka

jednotka

1. 

Stravování

 

 

1.a

Poskytnutí stravy pro doprovázející osoby celodenní

170 Kč

1 den

1.b

Snídaně

35 Kč

1 den

1.c

Oběd

75 Kč

1 den

1.d

Večeře

45 Kč

1 den

1.e

Svačina

15 Kč

1 den

2.

Ubytování

 

 

2.a

Nocleh pro 1 doprovázející osobu v hospici CITADELA

100 Kč

1 noc

3.

Doprava

   

3.a

Doprava sanitkou hospice

10 Kč 1 km

3.b

Doprava osobním služebním vozidlem (dovoz klienta k lékaři, na úřad aj.)

8 Kč

1 km

3.c

Doprava - náklady řidiče - cena za 15 minut

30 Kč

15 minut

 

Ceník fakultativních úkonů 2021.pdf

Pomozte chránit před nákazou COVID-19