CENÍK SLUŽEB

Stanovení úhrad klientů Diakonie Valašské Meziříčí

Platnost od 1.1.2020 

I. Specializovaná paliativní (hospicová) péče

č.

služba

částka

1.

Služby sociální (nezdravotní) péče včetně dorovnání nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění – dle odst.V. č.3 Smlouvy o poskytnutí specializované paliativní péče. Částka je složena náklady specifikovanými 1.a + 1.b

290 Kč/den

1.a

Poskytnutí ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování

210 Kč/den

1.b

Náklady na obstarávání a dovoz léků, náklady na provoz TV, lednice pro klienty, klimatizace apod.

80 Kč/den

II. Fakultativní úkony

č.

služba

částka

2.

Poskytnutí stravy pro doprovázející osoby celodenní

170 Kč/den

2.a

Snídaně

35 Kč

2.b

Oběd

75 Kč

2.c

Večeře

45 Kč

2.d

Svačina

15 Kč

3.

Nocleh pro 1 doprovázející osobu

100 Kč/noc

4.

Doprava sanitkou hospice

 

4.a

Doprava - Cena za 1 km

10 Kč

4.b

Doprava - 15 minut řidiče

30 Kč

Pomozte chránit před nákazou COVID-19