PORADENSTVÍ PRO DOPROVÁZEJÍCÍ A POZŮSTALÉ

Odcházení a smrt blízkého člověka je pro všechny zúčastněné velmi bolestné. Po smrti blízkého člověka přichází období intenzivního zármutku a truchlení. Nabízíme pomoc pro zvládnutí a ulehčení této náročné životní situace. 

- nabízíme čas a prostor si otevřeně promluvit o Vašem zármutnu, trápení, pocitech a starostech v těžké životní situaci
- poskytneme Vám podporu v přijetí toho, co už změnit nelze

Kontakt:

Hana Váhalová 
poradkyně pro dobrovázející a pozůstalé 

T: 571 629 084, 733 164 604 
E: c8uk2~l7VX~nZZag9brF3W7r

Pomozte chránit před nákazou COVID-19