Stanovení úhrad klietů Diakonie Valašské Meziříčí (CENÍK)

Platnost od 1.1.2021 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zák. č.108/2006 Sb.

Úhrady za poskytované sociální služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

č.

Služby

částka

1.

Ubytování

 

1.a

Ubytování v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji 

210 Kč / 1 den

2.

Poskytnutí celodenní stravy

170 Kč / 1 den

2.a

Snídaně

35 Kč

2.b

Oběd

75 Kč

2.c

Večeře

45 Kč

2.d

Svačina

15 Kč

3.

Celodenní péče

dle odst. III. Čl. 1 písm. c) a d) Smlouvy o poskytnutí služby

Výše přiznaného příspěvku na péči


Souhrnná měsíční úhrada
 se vypočítává z těchto položek:

  • součet výše denní úhrady za ubytování a odebranou stravu násobenou počtem dní v měsíci
  • plná výše přiznaného příspěvku
  • započítává se každý započatý den pobytu

Sazebník úhrad platný od 1.1.2021
Ceník fakultativních úkonů 2021

 

Pomozte chránit před nákazou COVID-19