Stanovení úhrad klietů Diakonie Valašské Meziříčí (CENÍK)

Platnost od 1. 2. 2023

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zák. č.108/2006 Sb.

Úhrady za poskytované sociální služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

č.

Služby

částka

1.

Ubytování

 

1.a

Ubytování v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji 

280 Kč / 1 den

2.

Poskytnutí celodenní stravy

235 Kč / 1 den

2.a

Snídaně

48 Kč

2.b

Oběd

100 Kč

2.c

Večeře

62 Kč

2.d

Svačina

25 Kč

3.

Celodenní péče

dle odst. III. Čl. 1 písm. c) a d) Smlouvy o poskytnutí služby

Výše přiznaného příspěvku

na péči


Souhrnná měsíční úhrada
 se vypočítává z těchto položek:

  • součet výše denní úhrady za ubytování a odebranou stravu násobenou počtem dní v měsíci
  • plná výše přiznaného příspěvku
  • započítává se každý započatý den pobytu

Ceník SZL platný od 1. 2. 2023
Ceník doplňkových služeb platný od 1. 2. 2023