Důležité mezníky z historie střediska

 • Rok 1993 - vznik střediska, zahájení ošetřovatelské a pečovatelské služby, která nabízí pomoc lidem v jejich domácím prostředí, otevření půjčovny kompenzačních pomůcek.
 • Rok 1994 - zahájení budování hospice CITADELA.
 • Rok 2001 - položení základního kamene hospice CITADELA.
 • Rok 2003 - rozdělení Diakonie ve Valašském Meziříčí na dvě samostatná střediska.
 • Rok 2004 - vznik denního stacionáře pro seniory, kteří nemohou během dne zůstávat sami doma.
 • Rok 2009 - rozšíření služeb o osobní asistenci pro seniory a lidi s postižením, kteří potřebují ve svém prostředí pomoc s více činnostmi a ve větším časovém rozsahu. 
 • Rok 2010 - v rámci ošetřovatelské služby začínáme poskytovat domácí paliativní péči. Dochází také k převzetí služby podpora samostatného bydlení od Zlínského kraje.
 • Rok 2013 - založení 1. Valašské diakonické, s. r. o. za účelem sociálního podnikání, následné založení dvou sociálních podniků Palomino a Secondhelp, kde zaměstnáváme lidi s postižením.
 • Rok 2014 - otevření služby sociální rehabilitace. Zapojení se do projektu Pečuj doma zaměřeném na podporu rodin, které doma pečují o člena rodiny.
 • Rok 2015 - otevření chráněného bydlení JOHANNES pro dospělé lidi s mentálním postižením, rozšíření sociální rehabilitace do Rožnova pod Radhoštěm. Založení pobočky sociálního podniku SECONDHELP v Rožnově pod Radhoštěm.
 • Rok 2016 -  ve spolupráci s naší sesterskou organizací Diakonie ČCE - hospicem CITADELA je zahájena činnost domácího hospice SPOLEČNOU CESTOU.
 • Rok 2017 - otevření Poradny pro pečující, ve spolupráci s nemocnicí Agel rovněž v Nemocnici ve Valašském Meziříčí. Založení svépomocné skupiny pro pečující o lidi s demencí.

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb