Naše hodnoty

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

poslání a hodnoty

  • Naším posláním je pomáhat seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, nemocným a umírajícím, aby mohli žít kvalitním způsobem života.
  • Cítíme se být spoluzodpovědní za kvalitu života naší společnosti, proto je součástí našeho poslání i polupráce s lidmi kolem nás ve prospěch potřebných.
  • Chceme být nositeli úcty a respektu k člověku v každé fázi jeho života.

Při naplňování tohoto poslání se opíráme o 4 základní hodnoty:

Milosrdenství

V praxi se snažíme našim klientům předat to, co poznáváme z Boží lásky k člověku. Klientům pomáháme s respektem a úctou, poskytujeme jim emoční podporu v životních situacích, které jsou pro ně náročné.

Fortelnost

Dbáme na poctivost, odbornost a kvalitu naší práce. Posilujeme motivaci a kompetence našich zaměstnanců. Chceme být zodpovědnými a profesionálními vůči našim klientům.

Společenství

Každý člověk je jedinečný dílek skládačky – hotový obraz můžeme vytvořit pouze společně. O naše pracovní týmy pečujeme. Ceníme si spolupráce, sdílíme své zkušenosti, dáváme jeden druhému zpětnou vazbu a usilujeme o vzájemné porozumění. Pamatujeme také na to, že Diakonii tvoří zejména klienti Diakonie - příjemci služeb. Vědomí tohoto širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

Naděje

Našim klientům chceme předávat naději. Naděje není odpovědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci. Žít s nadějí znamená aktivně vyhlížet, že přijde pozitivní změna. V našem každodenním snažení máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné porozumění.

Chcete se dozvědět více o našich hodnotách?

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb