DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem střediska. Dozorčí rada dohlíží na činnost správní rady střediska a na veškerou činnost střediska.

Dozorčí rada Diakonie Valašské Meziříčí pracuje v tomto složení:

Ing. Jana Buzková, předsedkyně 
Jitka Bajzová, DiS.
Radka Čapková
Ing. Tomáš Jelínek
Ruth Kopecká
Pavel Mička
Ing. Jan Tkáčik, Ph.D.
Bronislav Trčka