DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem střediska. Dozorčí rada dohlíží na činnost správní rady střediska a na veškerou činnost střediska.