SPRÁVNÍ RADA                                              

Správní rada je statutárním orgánem střediska, který řídí činnosti střediska a jedná jménem střediska navenek. Správní rada je odpovědná za zabezpečení a veškeré činnosti střediska. Skládá se z ředitele střediska a čtyř pracovníků. Pracuje v tomto složení:

Mgr. Květoslava Othová, ředitelka střediska a předsedkyně správní rady                                                Bc. Miriam Kramplová, vedoucí ekonomického úseku                                                                
Bc. Lenka Kostelná, manažerka úseku podpory domácí péče           
Bc. Naděžda Matochová, DiS., vedoucí hospice CITADELA
MUDr. Pavel Prodělal
, lékař