SPRÁVNÍ RADA                                              

Správní rada je statutárním orgánem střediska, který řídí činnosti střediska a jedná jménem střediska navenek. Správní rada je odpovědná za zabezpečení a veškeré činnosti střediska. Skládá se z ředitele střediska a dalších pracovníků. Pracuje v tomto složení:

Mgr. Květoslava Othová, ředitelka střediska a předsedkyně správní rady
Bc. Lenka Kostelná, vedoucí úseku podpory domácí péče a členka správní rady         
Bc. Naděžda Matochová, DiS., vedoucí hospice CITADELA a členka správní rady 
Mgr. Marie Jurošková, vedoucí domova se zvláštním režimem a členka správní rady