Všem dárcům a podporovatelům, kteří nám v roce 2020 pomohli naplnit naše poslání, srdečně děkujeme. Děkujeme za finanční podporu, díky které jsme mohli provozovat naše služby a realizovat projekty vedoucí ke zvyšování kvality života našich klientů. Děkujeme za věcné dary pro naše klienty, děkujeme za spolupráci při zajištění kulturních aktivit pro klienty.