DAROVACÍ SMLOUVA, POTVRZENÍ O DARU

Darovací smlouva a potvrzení o daru slouží pro daňové účely. Hodnotu daru můžete po splnění zákonných podmínek odečíst od základu daně z příjmů (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Darovací smlouvu nebo potvrzení o daru si můžete případně vyžádat:

Mgr. Zuzana Venturová, fundraiser 
T: 739 244 810
E: c.AD_benW7c-T7j7Z.ykO1p

 

Daňové zvýhodnění pro dárce

Podmínky pro fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. 
  • V období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně z již sníženého základu daně.