Pomozte chránit před nákazou COVID-19

I v době koronavirové krize sestřičky i pečovatelky denně vyráží do terénu, aby pomohli všem, kteří ve svých domovech potřebují pomoci. Sestřičky v hospici se denně starají o lidi v závěru života, pečovatelky odlehčují pečujícím v péči o jejich blízké, aby měli prostor k odpočinku. Tým v domově se stará o lidi s demencí. Aby chránili sebe i všechny, o které se starají, potřebují více než kdy jindy ochranné pomůcky. Jejich spotřeba je oproti běžným dnům více než trojnásobná a cena těchto pomůcek mnohem vyšší, některé vybavení pro případ karantény chybí úplně. 

Pomozte nám ochránit lidi, kteří se starají o ty nejohroženější.
Podpořte naši činnost, přispějte nám na nákup ochraných pomůcek. 

Své dary můžete poukázat online platbou na náš transparentní účet 

115-2766120267/0100

se zprávou pro příjemce Nevzdáváme to! 

Vystavení potvrzení o daru je samozřejmostí. Můžete nás podpořit milou zprávou.

Kontaktujte nás:
E: www.darci@diakonievm.cz
T: 739 244 810

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU.