15 LET ZKUŠENOSTÍ S PALIATIVNÍ PÉČÍ V HOSPICI CITADELA

Diakonie ČCE – hospic CITADELA poskytujeme paliativní hospicovou péči pacientům v terminálních stavech onemocnění již od roku 2003. V roce 2018 uplynulo 15 let od zahájení provozu Diakonie ČCE – hospic CITADELA. V rámci tohoto výročí vznikl projekt „15 let zkušeností s paliativní péčí v hospici CITADELA“, s cílem propagace paliativní hospicové péče a jejího přínosu pro společnost. Projekt byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ Program na podporu nestátních neziskových organizací působících  v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pro rok 2018 a Města Valašské Meziříčí. 

V rámci tohoto projektu byla uspořádána odborná konference „Paliativní péče u pacientů s demencí“. Konference se uskutečnila ve čtvrtek 15. 11. 2018 v zasedací místnosti radnice Města Valašského Meziříčí. Konference proběhla za účasti předních odborníků na danou problematiku: MUDr. Zdeňka Kalvacha, MUDr. Ilony Burdové, MUDr. Pavla Prodělala, MUDr. Th.Lic. Jaromíra Matějka, Th.D., Ph.D., Mgr. Jany Hruškové, Mgr. Davida Šourka a ředitelky Diakonie ČCE – hospic CITADELA Mgr. Květoslavy Othové, která konferencí zároveň provázela. (viz program konference). Účastníky konference byla odborná veřejnost z řad lékařů, zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách, celkem se konference zúčastnilo 109 osob. Konference byla akreditována pro pracovníky ve zdravotnictví Českou lékařskou komorou 6 kredity. Garanci nad konferencí zároveň převzala Česká asociace sester. Konference se konala pod záštitou Města Valašského Meziříčí, dalšími partnery konference byla Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Program konference:

09.00 - 09.30             Prezence účastníků konference
09.30 - 09.40             Zdravice pořadatelů a hostů
09.40 – 10.00            15 let zkušeností s paliativní péčí v hospici CITADELA
                                  Mgr. Květoslava Othová
10.00 - 10.45             Paliativní péče – naděje a úskalí
                                  MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
10.45 - 11.30             Péče o pacienty s demencí v lůžkovém hospici
                                  MUDr. Ilona Burdová
11.30 - 12.00             Problematika stárnutí populace v regionu Valašského Meziříčí
                                  MUDr. Pavel Prodělal
12.00 - 12.45             Přestávka, obědový raut
12.45 - 13.30             Dříve vyslovená přání z pohledu etika
                                  MUDr. Th.Lic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
13.30 - 14.15             Dříve vyslovená přání z pohledu právníka
                                  Mgr. Jana Hrušková
14.15 - 14.45             Paliativní péče v zařízeních sociálních služeb – nové trendy
                                  Mgr. David Šourek
14.45 - 15.00             Shrnutí a závěrečná diskuse

V rámci projektu vznikl dokument „15 let zkušeností s paliativní péčí v hospici CITADELA“ propagující hospicovou paliativní péči. Je zároveň ohlédnutím za 15 lety hospicové péče poskytované Diakonií ČCE – hospic CITADELA a nastiňuje možnosti směřování paliativní hospicové péče do budoucna.