Zvyšování kvality péče v Diakonii ČCE - hospic CITADELA

Diakonie ČCE - hospic CITADELA provozuje nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na specializovanou paliativní péči již od roku 2003. Nepřetržitým provozem dochází k opotřebení každodenně využívaného vybavení. Pro zajištění kvality péče je třeba jeho postupná odměna. 

Cílem projektu "Zvyšování kvality péče v Diakonii ČCE - hospic CITADELA" bylo zvýšení kvality péče odměnou opotřebovaného vybavení. Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo účelovou dotací na podporu paliativní hospicové péče v Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2019 částkou ve výši 105 000 Kč. Celkové náklady projektu byly 153 835,50 Kč. Zbylý podíl finančích prostředků byl hrazen z darů.

Stanovený cíl projektu byl naplněn, realizací projektu došlo ke zvýšení kvality péče v lůžkovém hospici CITADELA díky obměně opotřebovaného vybavení. Celkem bylo poříženo 21 kusů pasivních antidekubitních matrací. Ihned po jeho dodání bylo zakoupené vybavení vyměněno za stávající a pacienti jej začali využívat. 

Pořízením nového vybavení byly zajištěny optimální podmínky k zachování co nejvyšší kvality života pacientů hospice CITADELA a tím zvýšení kvality péče o ně.

Ministerstvo-zdravotnictvi