vytvoření optimálních podmínek péče

Diakonie Valašské Meziříčí poskytuje v lůžkovém hospici CITADELA paliativní hospicovou péči pacientům v terminálních a preterminálních stadiích onemocnění. Poskytování kvalitní komplexní péče po stránce fyzické, sociální, psychické i duchovní s cílem zachování co nejvyšší kvality života klientů, je prioritou péče. Pro vytvoření optimálních podmínek k zajištění kvalitní péče o nemocné je potřeba používat vhodné vybavení. Díky podpoře projektu Nadací AGROFERT ve výši 106 000,- Kč mohlo být přikročeno k nákupu vybavení, došlo k obměně a doplnění vybavení o:

a) pasivní antidekubitní matraci
b) koupací lůžko 

Nové vybavení přispívá k zajištění kvalitní a komplexní péče o pacienty. Používáním speciálních matrací se zabezpečuje vhodné rozložení tlaku vznikajícího pod pacientem při polohování. Tím se předchází výskytu proleženin, kterými jsou ležící pacienti, kterých je v naší organizaci většina, ohroženi. V rámci projektu byla zakoupena jedna matrace. Koupací lůžko slouží pro převoz imobilních pacientů z pokojů do prostor provádění hygieny, na lůžku se zároveň provádí hygiena klientům. Nové koupací lůžko přispívá k pohodlnější obsluze personálu při hygieně klientů a komfortnějšímu pocitu klientů při provádění hygieny.

Realizací projektu se vytvořily optimálnější podmínky pro péči o pacienty lůžkového hospice CITADELA. Děkujeme Nadaci AGROFERT za podporu.

Agrofert