Domácí hospic Společnou cestou

Dárce: J&T_Nadace_logo_Gradient_RGB

Výše příspěvku: 100 000 Kč
Doba realizace: 6/2020 - 6/2021

Cíl projektu:
Základním cílem projektu je zajistit pomoc pečujícím a umírajícím, kteří bydlí na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko i v oblasti Rožnovska, aby mohli pobývat doma až do závěru svého života i v případě, kdy vedle neformální péče vyžaduje jejich stav odbornou pomoc.

Využití finančních prostředků:
Díky příspěvku nadace J&T pokryjeme část mzdových nákladů pracovníků multidisciplinárního týmu domácího hospice a nákladů na zdravotnický materiál, který není hrazený pojišťovnami. Úhradu zdravotní péče domácího hospice řeší doposud pouze úhradová vyhláška pro odbornost 926, která se našeho poskytovatele netýká. V rámci provozu domácího hospice vznikají osobní a režijní náklady, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (nastavení péče s koordinací celého systému, náhle vzniklá potřeba poradenství a podpory, pohotovost sester, pohotovost lékaře, výjezdy v dobu mimo indikaci paliativní péče, zvýšená spotřeba či použití zdravotnického materiálu, který je šetrný a komfortní a není hrazen pojišťovnou nebo je hrazen jen za určitých podmínek).Vzhledem k pandemické situaci, z příspěvku pokryjeme i náklady na nezbytné pracovní ochranné pomůcky pro pracovníky. Jedná se o respirátory typu FFP2 nebo N95, respirátory FFP3 bez výdechového ventilu, jednorázové pláště a pokrývky hlavy, ochranné štíty, rukavice nitril nebo latex, návleky na obuv, dezinfekce v lahvičkách vhodná do terénu.

Realizací projektu dosáhneme:
- Lidé budou dostávat o možnostech pomoci v období umírání informace a bude jim nabízena adekvátní pomoc a podpora.
- Lidem v terminálním stádiu nemoci a jejich pečujícím rodinám bude k dispozici tým domácího hospice, v případě aktivace péče v nepřetržitém režimu 24/7. Služba bude moci realizovat pomoc celému rodinnému systému, který je umíráním zasažen.