Grant Senioři

Program "Podpora péče o seniory v domácím prostředí" Nadace AGROFERT

Doba realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019

Rozpočet: 150.000,-

 

Obsah projektu

Obsahem projektu je zajištění maximální prostupnosti mezi léčbou v nemocnici a v domácím prostředí, formou poradenství v péči o sebe, případně svého blízkého, v domácím prostředí.

 

Cíl projektu

Poradenství a pomoc seniorům s důrazem na zdravotní potřeby seniorů, pomocí kvalifikovaného týmu zdravotnického personálu:

  • podpora pečujících rodin a nemocných formou nastavení péče v domácnosti tak, aby pečující byli schopni si sami zorganizovat péči o nemocné ve svém domácím prostředí,
  • pomoc s úpravou domácího prostředí a organizace péče o nemocné seniory,
  • poradenství a pomoc při nácviku péče o nemocné seniory, případně nácvik sebepéče,
  • nákup potřebných zdravotnických pomůcek.

 

Cílové skupiny

  • senioři žijící v domácím prostředí
  • rodiny pečující o seniory

 

Kontaktní osoba

Bc. Lenka Kostelná, manažerka úseku podpory domácí péče

Tel.: 739 589 874

E-mail: kostelna@diakonievm.cz

 

Realizátor projektu

Název: Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

Ulice: Žerotínova 319/21

Město: Valašské Meziříčí, 757 01

IČ: 47863561

 

Agrofert