3D_klub_logo

Cílem projektu je zavedení trvale udržitelného a rozvíjejícího se dobrovolnictví v Diakonii ČCE – středisku ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s Farním sborem ČCE ve Val. Meziříčí s důrazem na dobrovolnictví seniorů a preseniorů jako nástroje podpory aktivního stárnutí a zapojení se do života komunity obyvatel města.

Založením Klubu 3D chceme propojit 3 důležité skupiny – klienty Diakonie, dobrovolníky a Dárce. Chceme jim nabídnout různé formy zapojení se do činnosti naší organizace.

V rámci aktivit projektu dojde v průběhu roku 2019 k vytvoření materiálně – technického a personálního zázemí pro práci s dobrovolníky, bude vytvořena nová metodika práce s dobrovolníky, proběhne kampaň vedoucí k získání nových dobrovolníků a realizace formačního pobytu pro dobrovolníky.

Projekt Klub 3D je financován s podporou Grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty (Klub 3D – Diakonická práce 2019).