PRACOVNÍ PORADNA MATTEO

Program je zaměřen na pomoc sociálně vyloučeným osobám ohroženým sociálním vyloučením se zdravotními hendikepy, žijící ve Valašském Meziříčí.

Pracovní poradna je financována z Evropského sociálního fondu.  Anotace projektu ZDE.
Služba je financována z projektu: Pracovní poradna Matteo, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010604

OPZ_barevne