SPECIALIZOVANÁ HOSPICOVÁ PÉČE V HOSPICI CITADELA PRO OBYVATELE MSK

1. Realizátor projektu:

Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí
IČ : 736 327 83

2. Rozsah podpory projektu:

Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt "Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK v roce 2019" finanční částkou ve výši 115.500,- Kč. 

Moravský kraj

3. Naplnění cíle projektu:

Tato neinvestiční dotace zajišťuje spolufincování provozních nákladů spojených s poskytováním hospicové paliativní péče, která je naší organizací poskytována občanům s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. V roce 2019 bylo v našem zařízení hospitalizováno 48 osob z Moravskoslezského kraje.  

Financování hospicové paliativní péče je vícezdrojové, zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, sociální složka péče je hrazena částečně přímou platbou pacienta, částečně příspěvkem na péči. Uvedené zdroje však nepokrývají skutečné nezbytné náklady na úhradu mezd a provozních nákladů hospicové péče. Děkujeme Moravskoslezskému kraji, že se na spolufinancování hospicové paliativní péče v hospici CITADELA pro své obyvatele podílí.

4. Projekt byl realizován v období:

1.1.2019 - 31.12.2019

5. Publicita projektu:

  • Umístění loga Moravskoslezského kraje na našich webových stránkách s proklikem na stránky www.msk.cz.
  • Tisková zpráva zveřejněna v článku zde.
  • Informace o podpoře projektu uveřejněna na facebookových stránkách @hospic CITADELA
  • Umístění loga Moravskoslezského kraje vývěsce ve vstupní hale hospic CITADELA, vč. informace o spolufinancování projektu.
  • Informace o projektu na našem webu.
  • Umístění loga Moravskoslezského kraje na webových stránkách u podporované služby hospice CITADELA.