Diakonie Valašské Meziříčí získala podporu Abakusu - nadačního fondu zakladatelů Avastu, která přispěje k zavedení principů paliativní péče v domově se zvláštním režimem.

TZ_Podpora nadačního fondu Abakus přispěje k zavedení paliativní péče v domově se zvláštním režimem

Dokumenty ke stažení:

DZR_letak
DZR_prirucka_pro_pozustale

V rámci projektu byla realizována konference, prezentace a online záznam je dostupný na:

https://www.diakonievm.cz/aktuality/spolu-az-do-konce-diakonie-valasske-mezirici-usporadala-paliativni-konferenci/

Přínos projektu:

Jako největší přínos vidíme možnost zapojit organizaci do tohoto projektu a díky tomu rychlejší zavádění principů paliativní péče v péči o naše klienty domova se zvláštním režimem, o což jsme chtěli postupně usilovat už před zahájením projektu.

Za velmi přínosné považujeme vytvoření multidisciplinárního týmu v čele s koordinátorkou a paliativní lékařkou, propojení jednotlivých členů týmu, pravidelná setkávání. Velmi oceňuje možnost vzdělávání týmu, které bylo pečlivě vybrané a velmi potřebné, a na kterých získal personál potřebné kompetence.

Zásadním přínosem projektu je zavedení principů paliativní péče v péči o klienty domova a nastavení vhodné péče, které vedlo ke snížení počtu hospitalizací. Klientům jsme tak mohli poskytnout důstojný závěr života v prostředí a mezi lidmi, které znají. Během realizace projektu jsme doprovodili 15 klientů. Přínosem je také navázání vzájemné spolupráce s rodinami a nabídka setkávání i v době truchlení.

Přínosem byl také nákup vybavení a přizpůsobení služby k realizaci projektu.

Během projektu došlo ke zviditelnění organizace a možnost sdílení s jinými organizacemi, což je také přínosem, protože se tak zvyšuje prestiž naší organizace. Projekt získal 1. místo mezi inovacemi Diakonie ČCE.

https://www.diakonievm.cz/aktuality/zavadeni-principu-paliativni-pece-v-domove-nam-vyneslo-1-misto-mezi-inovacemi-diakonie-cce/

Děkujeme Abakusu - nadačnímu fondu zakladatelů Avastu za možnost být součástí programu vedoucího k zavedení principů paliativní péče v našem domově se zvláštním režimem.

blue-nf-cmyk