Rekonstrukce budovy ve Vrbenské ulici

I lidé s postižením chtějí pracovat...

Rekonstrukce Vrbenské

V budově na Vrbenské ulici č. 803 ve Valašském Meziříčí se zaměřujeme na práci s lidmi s mentálním a zdravotním postižením.

Provozujeme zde:  

  • KROK - službu sociální rehabilitace 

  • 1. Valašskou diakonickou, s.r.o. – sociální podnik PALOMINO a     SECONDHELP

V těchto sociálních podnicích zaměstnáváme 43 lidí se zdravotním postižením, plánujeme však tuto činnost ještě rozšířit.

Jaký dopad bude mít úspěšně dokončená rekonstrukce?

  • 60 osob se zdravotním hendikepem získá pracovní uplatnění a tím se výrazně zvýší kvalita jejich života.
  • 40 osob s mentálním postižením bude rozvíjet svou samostatnost a pracovní kompetence ve službě sociální rehabilitace a získá tak možnost pracovního uplatnění.
 

Rozpočet rekonstrukce:

                                                                         

Celkový rozpočet projektu:

6.210.000,-


První etapa
: 2015

Zateplení stěn, střechy, výměna oken a dveří, nová fasáda

3.200.000,-


Druhá etapa: 2016

Úprava dispozic, výměna elektroinstalace, oprava topného systému, vybudování chybějící vzduchotechniky

1.900.000,-


Třetí etapa: 2017

Celkem

1.110.000,-

Dlažba vstup

45.000,-

Podlahová krytina, vyrovnání podlah

80.000,-

Nátěry zárubní, dveří, dokončovací práce

80.000,-

Projektová studie

5.000,-

Potřebné vnitřní vybavení

110.000,-

Oprava venkovní kanalizace

200.000,-

Oprava povrchů komunikace a parkoviště

200.000,-

Nákup pozemku – plocha pro realizaci služeb sociálního podniku PALOMINO – čištění interiéru aut

390.000,-


Financování projektu:

Projekt celkem

6.210.000,-

Granty, dotace, benefice, dárci

4.200.000,-

Vlastní zdroje

900.000,-

Zbývá

1.110.000,-

 

Průběh rekonstrukce

 

1. etapa - revitalizace budovy 

Tato etapa je již úspěšně za námi. Vyměnili jsme okna a dveře, zateplili jsme celou budovu a částečně i střechu. Na závěr dostala zateplená budova nový "kabát" šedomodré barvy. Reportáž o dokončení 1. etapy rekonstrukce a službách natočila Regionální televize a naleznete ji zde: https://www.youtube.com/watch?v=y5mu8QKVbDc 

Před rekonstrukcí:

 čelní pohled-před rekonstrukcí                                                                          

Průběh 1. etapy rekonstrukce:         

 rekonstrukce-vchod

 zedníci

 zateplení

 Závěr 1. etapy rekonstrukce:                                                     

 po 1. etapě - vchod

  po 1. etapě rekonstrukce

                                     

2. etapa - vnitřní rekonstrukce budovy

Tato etapa rekonstrukce je již také za námi. Zahrnovala částečnou změnu vnitřních dispozic, které lépe vyhovují službám, které zde provozujeme, novou elektroinstalaci, výměnu 2 plynových kotlů, vybudování odvětrávání a nových rozvodů pro topení.

IMG_7745_MG_6499_MG_6647_MG_7041

3. etapa rekonstrukce právě probíhá.

Pomozte nám ji dokončit.

Dejte spolu s námi lidem s postižením možnost pracovat. 

 

Rekonstrukce budovy pro lidi s postižením

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb