Anděl na drátě - asistenční a tísňová péče pro seniory, NON stop pomoc v krizových situacích.

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb