zaměstnávání lidí sE ZDravotním postižením

V naší dceřiné společnosti 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s. r. o. nabízíme pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, kteří mají přiznaný invalidní důchod. Ten, kdo chce pracovat a je schopen vzhledem ke svému hendikepu vykonávat potřebné činnosti na vytvořených pracovních pozicích, je u nás vítán.

Je pro nás důležitá kvalita odvedené práce, protože i my musíme ustát v běžné konkurenci. Na druhé straně jsme schopni poskytnout našim pracovníkům vhodné pracovní podmínky s ohledem na jejich hendikep – např. zkrácené úvazky, častější přestávky v práci, delší dobu zaškolení, psychosociální podporu, individuální pracovní postupy či vhodné pomůcky k výkonu práce.
 
Zisk ze sociálního podnikání je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku (je to minimálně 51%). V sociálním podnikání je stejně důležité dosahování zisku jako zvyšování veřejného prospěchu.
 
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s. r. o. je zpracovatelem osobních údajů podle těchto pravidel.

Rekonstrukce budovy pro lidi s postižením

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb